برچسب: معماری ایرانی اسلامی

چرا نمای رومی ساختمان ، انتخابی افتضاح، بی کلاس و اشتباه است؟

هر روزی که می گذرد استفاده از نمای رومی برای ساختمان های کشورمان بیشتر و بیشتر می شود. در بعضی شهر ها و قسمت های خاصی از آنها حتی رنگ و بویی از ایران باقی…

سبد خرید

سوالی؟ پرسشی؟ پیام دهید