برچسب: ایران

چرا نمای رومی ساختمان ، انتخابی افتضاح، بی کلاس و اشتباه است؟

هر روزی که می گذرد استفاده از نمای رومی برای ساختمان های کشورمان بیشتر و بیشتر می شود. در بعضی شهر ها و قسمت های خاصی از آنها حتی رنگ و بویی از ایران باقی…

آبی ایرانی ؛ معرفی رنگ پرشین بلو ( Persian Blue )

آبی ایرانی یک رنگ بین المللی است که هویتش از این خاک و این کشور بلند شده و به سایر نقاط دنیا صادر گردیده. امروز در پارچی کمی به این رنگ خواهیم پرداخت و توصیه…

سبد خرید

سوالی؟ پرسشی؟ پیام دهید